راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تــهران به سنندج
جمعه 26 مهر 311,000
دوشنبه 29 مهر 343,000
جمعه 3 آبان 375,000
دوشنبه 6 آبان 438,000
جمعه 10 آبان 343,000
دوشنبه 13 آبان 438,000
جمعه 17 آبان 343,000
دوشنبه 20 آبان 438,000
جمعه 24 آبان 343,000